Processen fra A–Z

1. De første overvejelser

Når de første overvejelser om et nyt tag dukker op, melder der sig ofte en lang række spørgsmål. De mest gængse spørgsmål vi møder fra vores kunder, er måske de samme spørgsmål som du også ønsker svar på.

Hvornår kan I begynde?

Når I har taget den beslutning for at gå videre med Jydsk Tagbyg som jeres tagentreprenør, går der typisk 3 – 6 måneder fra kontraktunderskrivelsen, til det færdige tagprojekt kan afleveres.

Det afhænger naturligvis altid af tagprojektets omfang og karakter.

Hvad koster et nyt tag?

Der findes en del online beregninger på nyt tag på nettet. De har alle til fælles at, de er forbundet med en stor usikkerhed, når vi taler om mere komplekse tagprojekter, som eksempelvis komplette tagudskiftninger på tegltage.
Hos Jydsk Tagbyg finder vi dette useriøst og vil derfor hellere tilbyde dig et personligt møde, hvor vi kan finde frem til et langt mere præcist tilbud, til netop dit kommende tagprojekt. 

Vi tilbyder nemlig et 100% uforpligtende rådgivningsmøde på din adresse. Til dette møde kan vi i fællesskab se nærmere på følgende punkter:

  • Stillads og arbejdspladsindretning
  • Tagets størrelse og hældninger
  • Kviste, ovenlys
  • Inddækninger og udhæng
  • Isoleringsforhold
  • Materialevalg

Vi udfører alle opgaver, efter dette tilbud med tilhørende detaljeret beskrivelse og altid med fastprisgaranti. Efter vores rådgivningsmøde vil du prisen og betaler kun for fuldført arbejde.

Hvor besværligt er det?

Det kan være en langvarig proces, når drømme og muligheder skal gå op i en højere enhed. Med vores omfattende erfaring kan vi hjælpe med at bane vejen for et smukt og funktionelt slutprodukt. Vi vil samarbejde med jer igennem hele processen og kommer meget gerne ud og gennemgår de fysiske forhold og muligheder, der er i netop jeres tag.

Når vi sammen har fundet den helt rigtige løsning, udarbejder vi et prisfast tilbud der passer til jeres økonomiske ramme.

Vi sidder klar ved telefonen

Jydsk Tagbyg A/S

Lyngager 14
2605 Brøndby

CVR-nr: 25374835

2. Byggerådgivningsbesøg

Når I har kontaktet Jydsk Tagbyg gennem vores kontaktformular eller pr. telefon, aftaler vi et tidspunkt for et rådgivningsbesøg på jeres adresse.

Denne del af processen er naturligvis gratis og helt uforpligtigende.

Guide til et godt rådgivningsmøde

Hvad handler mødet om?

Vores byggerådgiver vil i samarbejde med jer finde den bedste visuelle og økonomiske løsning på jeres kommende tagprojekt, tilpasset jeres behov.

I får rig mulighed for at stille spørgsmål om alle relevante emner, for en bedre forståelse af det videre forløb.

Foregår mødet udendørs eller indendørs?

Vi starter med dig/jer at gå en tur rundt om huset, således at rådgiveren kan få et indtryk af omfanget for opgaven.

ndervejs vil han udføre fotoregistrering og opmåling af taget samt tjekke tagets tilstand for evt. kritiske forhold.

Derefter rykker vi indenfor, hvor rådgiveren gennemgår de forskellige løsningsmuligheder og prisforskelle der findes på lige netop jeres tagprojekt.

Hvad skal vi have adgang til?

Vi vil meget gerne en tur op på jeres loft for registrering af evt. råd eller skimmel forekomster. Vi tjekker også isoleringsforholdende og loftslemmen samt dimensionerne på spærene.

Skal vi være hjemme begge to?

Det er en fordel at alle beslutningstagere er til stede ved mødet, da det er vores erfaring, at mange informationer ellers går tabt.

Skal vi have forberedt os til mødet?

Som oftest har vi allerede div. tegninger og oversigtsfoto fra internettet, så I behøver ikke at finde gamle bygningstegninger frem. De mål vi har brug for, foretager byggerådgiveren selv.
Derimod vil det være ønskværdigt, hvis I er afklarede omkring jeres budgetramme og evt. ændringer af de eksisterende forhold.

Hvor lang tid tager mødet?

Afhængig af projektets omfang tager mødet ca. 1-2 timer.

Hvornår får vi tilbuddet/prisen?

Som oftest udregner vi prisen på opgaven på selve mødet. Vi har forkalkulerede priser på stort set alle de forskellige løsningsforslag jeres projekt omfatter og kan derfor aflevere et tilbud eller færdig kontrakt, inden mødet slutter.

Hvornår kan tagprojektet evt. udføres?

Det er selvfølgelig meget forskelligt og afhængigt af både årstiden og projektets karakter. Men da vi har et stort netværk af fagligt kompetente samarbejdspartnere, er et opstartstidspunkt indenfor 1-3 måneder som oftest realistisk.

3. Løsningsforslag og ordrebekræftelse

Hvad enten vores løsningsforslag bliver endelig færdigbehandlet på rådgivningsmødet eller først skal en tur omkring vores kontor i de mere komplekse tilfælde, vil I altid få det personligt gennemgået sammen med vores rådgiver.

Det er meget vigtigt for os, at i får den fulde forståelse for alle aspekter i tagprojektet og en gennemgang af hele sagsforløbet, således at evt. misforståelser omkring det aftalte, kan blive løst før i tager den endelige beslutning.

4. Planlægning af entreprisen

Hvad enten vores løsningsforslag bliver endelig færdigbehandlet på rådgivningsmødet eller først skal en tur omkring vores kontor i de mere komplekse tilfælde, vil I altid få det personligt gennemgået sammen med vores rådgiver.

Det er meget vigtigt for os, at i får den fulde forståelse for alle aspekter i tagprojektet og en gennemgang af hele sagsforløbet, således at evt. misforståelser omkring det aftalte, kan blive løst før i tager den endelige beslutning.

5. Opstart og udførelse af projektet

Så snart den endelige aftale er indgået, går vi straks i gang med at bestille alle de materialer, vi ved der kan være ventetid på. Derefter indgår vi kontraktforhold med de forskellige underentreprenører der skal udføre arbejdet.

Planlægning af stilladsforhold, affaldscontainere, evt. skurvogn, værktøj, arbejdslys og øvrigt arbejdsmateriel bliver sideløbende planlagt i tæt samarbejde med vores samarbejdspartnere.
Vi udfører årligt mange tagprojekter i varierende størrelser og ved derfor alt, hvad der skal til for at udføre tagarbejdet korrekt og efter gældende regler på området.

Før vi går i gang med selve opstarten, afholder vi normalvis et opstartsmøde på arbejdsadressen sammen med jer hvor de mere praktiske sider af forløbet bliver aftalt.

Hver byggeopgave bliver tildelt en fast byggeleder/koordinator, som er den samme person der også der også var byggerådgiver på rådgivningsbesøget.
Derefter bliver arbejdspladsen indrettet med det nødvendige materiel og nu er vi klar til afmontering af det eksisterende tag.

Tagbelægningen med tilhørende tilbehør bliver fjernet i etaper, side for side. Den nøgne tagkonstruktion bliver derefter grundigt inspiceret for evt. råd-og svampeangreb og evt. mangelfuld befæstelse. Såfremt der viser sig forhold der kræver et indgreb, udarbejder vi en rapport med tilhørende fotodokumentation. Vi går ikke i gang med evt. ekstraarbejde uden at have indhentet en skriftlig accept fra jer.

Før vi går videre med de andre sider, bliver undertaget monteret. På denne måde reducerer vi brugen af presenninger og dermed risikoen for utilsigtet vandindtrængning under arbejdsforløbet.

Efter undertaget er færdiglagt, bliver al eventuelt tilbehør såsom ovenlys, kviste, udhæng, tagrender, isolering etc. monteret og slutteligt bliver tagstenene lagt.

Undervejs i hele forløbet foretages der kvalitetssikring med udførlig fotodokumentation, der sammen med de tilhørende garantibeviser, bliver overrakt til jer i forbindelse med den afsluttende afleveringsforretning.

Til slut nedtages stilladset og pladsen opryddes og rømmes for materiel og evt. overskudsmaterialer.

6. Forsikring og garanti

Jydsk Tagbyg er naturligvis dækket af alle de lovpligtige forsikringer der er krævet, for at arbejdet kan udføres uden risiko for husejeren.

Vi anbefaler dog altid, at husejeren kontakter sit eget forsikringsselskab mhp. at tegne en entreprise tillægsforsikring i selve byggeperioden, som en ekstra sikkerhed.

Jydsk Tagbyg yder garanti i 10 år på det udførte arbejde, efter reglerne i ”AB Forbruger” aftalegrundlaget, når bygherren er privat.

Derudover er Jydsk Tagbyg gennem sit medlemskab i Dansk Industri og Byg også medlem af ”Byg Garanti” der ligeledes giver forbrugeren 10 års garanti på håndværksydelsen med en garantisum på kr.250.000,-

Produktgarantien på de enkelte bygningsdele svinger fra de forskellige producenter typisk mellem 10 og 50 år.

7. Afleveringsforretning

Hos Jydsk Tagbyg gør vi altid vores bedste for at aflevere et veludført og solidt tagarbejde til jer. Skulle der mod forventning alligevel være detaljer, som I mener vi bør kigge på, så afleverer vi en bemærkningsseddel ved opstarten af projektet. Målet er at evt. fejl og mangler kan udbedres med det samme, og mens både vi og stilladset stadig er på jeres adresse.

Det er ikke unormalt at en byggeopgave kan medføre gener i form af byggeaffald og afbrud af den ”normale orden”, men inden byggepladsen forlades, sørger vi for at rydde op og reetablere evt. skader, forårsaget af os.