Lokalitet: Frederiksberg

Årstal: 2022/23

Omfang:Udskiftning af 225m2 tag for en ejerforening, forhuset fik demonteret det gamle asbestholdige skifertag, og blev asbest saneret. Herefter blev der monteret nyt undertag samt et nyt naturskifertag.  I samme forbindelse blev de gamle kviste renoveret og efterisoleret samt fik nye vinduer i flunkene. Det flade paptag i baggården blev efterisoleret og fik nyt tagpap og ovenlyskuppel.

Entrepriseform:Ejerforening valgte os som totalentreprenør på projektet. Vi var derfor både projekterende og byggestyrende på hele projektet og sparrede med bygherre under hele projektet.

Arbejdsperiode:Den samlede byggeperiode fra nedtagning til aflevering tog omkring 2 måneder.

  • +1200 tifredse kunder
  • +24 års brancheerfaring
  • Specialiseret tagekspert
  • Uvildig byggerådgivning